دوفصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرآن- اهداف و زمینه‌ها
اهداف دوفصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرآن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/24 | 

اهداف و رویکرد دوفصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرآن
هدف اصلی دوفصلنامه انتشار تحقیقات انجام شده در زمینه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد قرآنی جهت فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آراء محققان در حوزه ­های یاد شده است.
همچنین فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه پردازی و نیز آماده کردن بسترمناسب برای رشد و ارتقاء هرچه بیشتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد قرآنی است.
موضوعات زیر مورد توجه دوفصلنامه با رویکرد فوق می­باشد:

۱. تحلیل و تبیین مسائل فرهنگی(ولایت پذیری، احکام دینی و ...) مورد نیاز جامعه با رویکرد قرآنی.
۲. تحلیل و تبیین مسائل اعتقادی و ارزشی مانند(جهاد، توکل، امید، مقاومت و امامت و دستورات عملی اسلام مانند(حج، خمس، قصاص و ...).
۳. تحلیل و تبیین موضوعات قرآنی متناسب با جامعه اسلامی در عصر کنونی.
۴. تحلیل و تبیین موضوعات قرآنی متناسب با فرهنگ اسلامی با رویکرد معاصر.
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرآن:
http://cssq.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب